Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Inauguracja studiów SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

24 listopada br. miała miejsce uroczystość, podczas której pierwsi uczestnicy autorskiego programu Executive Master of Business Administration w ochronie zdrowia oficjalnie rozpoczęli kształcenie.

W spotkaniu inaugurującym pierwszą edycję studiów, oprócz głównych bohaterów uroczystości, wzięli udział przedstawiciele Władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Handlowej, twórcy programu, wykładowcy oraz delegat Ministerstwa Zdrowia. Naszą Uczelnię reprezentowali: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbara Górnicka, prof. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego,  Prodziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego - prof. Maciej Słodkowski, mgr Artur Białoszewski - Kierownik Programu SGH-WUM MBA oraz Małgorzata Kruk – Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego. Z ramienia Szkoły Głównej Handlowej w wydarzeniu uczestniczyli: JM Rektor  – prof. Marek Rocki, Prorektor ds. Nauki i Zarządzania - dr hab. Piotr Wachowiak, Kierownik Programu MBA-SGH- dr hab. Rafał Mrówka, z-ca Kierownika Programu SGH-WUM MBA - dr Michał Jakubczyk. Ministerstwo Zdrowia reprezentował Podsekretarz Stanu - Marcin Czech, który dołączył także do grona wykładowców studiów.

Rektor SGH – prof. Marek Rocki wyraził zadowolenie z realizacji przedsięwzięcia, podkreślił także unikatowość programu, który jest rezultatem połączenia kompetencji dotyczących służby zdrowia z wiedzą ekonomiczną z zakresu finansów i zarządzania. Wyraził przekonanie, że informacje zdobyte na studiach będą niezwykle przydatne w rozwoju zawodowym wszystkich podejmujących kształcenie oraz posłużą dużemu gronu pacjentów.

Wiceminister Zdrowia Marcin Czech zwrócił uwagę na fakt, iż studia kształcące nowoczesną kadrę menedżerską wyposażoną w interdyscyplinarną wiedzę, są odpowiedzią na potrzeby i aktualną sytuację polskiego systemu ochrony zdrowia, zaś ich specyfika polega na położeniu akcentów na praktyczne wykorzystanie wiedzy i działaniu na pograniczu różnych nauk. Jego zdaniem na uznanie zasługuje także, nieczęsta w polskich realiach, współpraca ważnych ośrodków akademickich.

Słowa gratulacji skierowała także  twórców programu prof. Barbara Górnicka. Zwracając się do przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej oraz prof. Bolesława Samolińskiego i prof. Macieja Słodkowskiego podziękowała za ścisłą współpracę obu Uczelni, która przyniosła wspaniałe efekty. Wyraziła również przekonanie, że uczestnicy studiów otrzymają świetne wykształcenie stanowiące solidna podstawę ich działalności zawodowej.
Do uczestników spotkania zwrócili się także Prorektor ds. Nauki i Zarządzania SGH - dr hab. Piotr Wachowiak oraz Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego - prof. Bolesław Samoliński, którzy podkreślili konieczność kształcenia menadżerów ochrony zdrowia na najwyższym światowym poziomie, czego wynikiem jest przygotowanie autorskiego programu studiów SGH-WUM MBA.

Informacje organizacyjne, w tym te dotyczące wewnętrznego systemu informacji i oceny jakościowej studiów, przedstawił w krótkiej prezentacji Artur Białoszewski - Kierownik Programu SGH-WUM MBA.

Wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia stanowiło zwieńczenie uroczystości.    

Zdjęcia: Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube