Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wykład „10 symboli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. The Best of …”

24 października br. odbył się wykład Dyrektora Muzeum Historii Medycyny WUM – dra Adama Tyszkiewicza dotyczący symboliki akademickiej. W czasie tej niecodziennej wędrówki przez dzieje naszego Uniwersytetu przywołano postaci, emblematy, budynki i sale nieodłącznie związane z historią i współczesnością Uczelni.

Spotkanie poświęcone dziedzictwu akademickiemu dr Adam Tyszkiewicz rozpoczął od wyjaśnienia symboliki elementów godła Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Omówił także znaczenie insygniów władzy rektorskiej – berła, łańcucha i pierścienia. Prezentacja pozwalała zobaczyć, jak te atrybuty władzy wyglądały w przeszłości i jak zmieniały się na przestrzeni lat. Prelegent pokazał również zdjęcia, ryciny i obrazy przedstawiające historyczne gmachy i sale Uczelni. Wykładowca osobne miejsce poświęcił przypomnieniu sylwetek niektórych rektorów, dziekanów i doktorów honoris causa, którzy pozostawili swój ślad na dziejach Uniwersytetu. Przywołano m.in. postać: Józefa Brudzińskiego, Józefa Celińskiego, Aleksandra Antoniego Le Brun’a, Józefa Mianowskiego i Józefa Piłsudskiego.

Uczestnicy wykładu dowiedzieli się, jak przebiegały najważniejsze uczelniane uroczystości czyli inauguracje, immatrykulacje i promocje oraz jak ważny był i jest dla uczelni ceremoniał akademicki. Nie zabrakło ciekawostek m.in. pochodzącego z początku XIX w. programu studiów farmaceutycznych, który zaskakuje swoją interdyscyplinarnością, zdjęcia pierwszych studentek z 1915 r. czy też informacji, iż łańcuch Wydziału Farmaceutycznego, używany jest obecnie przez Władze Wydziału Polonistyki UW.

Zwieńczeniem wykładu było odwołanie się do najnowszych wydarzeń, czyli podpisania przez Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji. Fakt ten, zważywszy na wspólne korzenie obu uczelni, stanowi bez wątpienia wydarzenie symboliczne.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter