Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nagroda dla prof. Wiesława Jędrzejczaka

Podczas ostatniego - 45. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) prof. Wiesław Jędrzejczak - były, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM otrzymał nagrodę za nieoceniony wkład w przeszczepianie komórek macierzystych i działanie na rzecz EBMT.

Towarzystwo doceniło odkrycia Profesora dotyczące biologii komórek macierzystych, a także wykonanie przeze zespół, którym kierował pierwszych przeszczepień szpiku w Polsce. Z uznaniem odniesiono się także do wkładu prof. Jędrzejczaka w dalszy rozwój tej grupy metod leczniczych w Polsce oraz roli, jaką odegrał nasz wybitny naukowiec w rozszerzaniu współpracy międzynarodowej we wspomnianej dziedzinie.

Jak zauważa sam laureat - Przeszczepianie komórek krwiotwórczych jest od takiej współpracy bezwzględnie zależne, gdyż nie ma krajów samowystarczalnych w zakresie dawstwa szpiku, a to oznacza, że chorzy w każdym kraju korzystają z poświęcenia dawców w innych krajach i odwrotnie dawcy oddają honorowo komórki krwiotwórcze dla chorych na całym świecie. Europejskie Towarzystwo Przeszczepiania Krwi i Szpiku zrzesza wszystkie ośrodki w Europie oraz wiele z nich na innych kontynentach. Każdy zabieg przeszczepienia jest sprawozdawany do Towarzystwa i oparciu o analizę tych danych wyniki przeszczepiania na całym świecie ulegają stałej poprawie.

Nagroda Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku to kolejne wyróżnienie, które otrzymał w tym roku prof. Wiesław Jędrzejczak.

W marcu br. został uhonorowany Nagrodą Specjalną w konkursie „Jaskółki Nadziei” organizowanym przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych oraz Nagrodą Specjalną w konkursie tygodnika do „Do rzeczy” - „Wizjoner Zdrowia”.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter