Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wyniki konkursów i archiwum ofert stypendiów i pracy w projektach WUM

Konkurs na stanowisko typu post doc – adiunk przy realizacji projektu NCN (projekt OPUS 16) dla osób posiadających stopień doktora
29.09.2019

Konkurs na stanowisko typu post doc – adiunkt, przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla osób posiadających stopień doktora

 

Praca jest związana z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. " Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/433858-pl.pdf  

Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420).

Zadania  wynikając z objęcia stanowiska obejmą m.in.:

1)      Projektowanie i syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej
2)      Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi
3)      Opiekę nad studentami i doktorantami współrealizującymi projekt
4)      Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji

 Realizacja projektu zakłada możliwość odbywania krótkich staży zagranicznych (HelmholtzZentrum Muenchen), podczas których pracownik będzie miał okazje poszerzyć warsztat badawczy (m.in. ekspresja, oczyszczanie białek, oznaczenia wiązalności cząsteczek z celem molekularnym, synteza chemiczna). 

Instytucja: Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Dawidowski

Nazwa stanowiska typu post-doc: adiunkt

Ilość stanowisk: 1

[oferta pracy w pliku pdf- 395 KB]

Stanowisko: Post-doc w dziedzinie medycyny doświadczalnej
15.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko: Pracownik: Post-doc w dziedzinie medycyny doświadczalnej

Nr ref. „aplikacja post-doc".

Przedmiotem pracy będą badania z zakresu kardiologii eksperymentalnej, chorób cywilizacyjnych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ.

Forma składania ofert: e-mail: mufnal@wum.edu.pl,  „aplikacja post-doc" w tytule maila,

[oferta w pliku pdf - 318 KB]

Technik w Centrum Symulacji Medycznych Nr ref. APK/1210-54/2019
02.08.2019


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko technik w Centrum Symulacji Medycznych.

W ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

wymiar etatu: ½ lub 1 etat (do uzgodnienia)

Nr ref. APK/1210-54/2019

[ofeta w pliku pdf - 509 KB]

Konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla uczestników studiów doktoranckich
23.07.2019

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM, ogłasza Konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla uczestników studiów doktoranckich.

Stypendia związane są z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. " Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/s...).

 Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420).

Oferta w pliku pdf - 379 KB

 

Praca dla studenta w Zakładzie Immunologii WUM
16.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje studenta zaangażowanego w realizację projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS pt.: „Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej”. 

Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego, pod opieką dr Angeliki Muchowicz, kierownika projektu. Zakład Immunologii WUM zapewnia doskonałe warunki dla rozwoju naukowego i zdobycia doświadczenia w dziedzinie onkologii eksperymentalnej.

[oferta pracy w pliku pdf- 351 KB]

Stypendysta- student w projekcie NCN Sonata
30.04.2019

Student będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu "Badania nad ryzykiem powstania przepuklin w bliznach po cięciach poprzecznych w nadbrzuszu u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych" (2017/26/D/NZ5/00733), obejmujących:
- wstępny wybór chorych do włączenia do badania
- zbieranie ankiet dotyczących jakości życia
- zbieranie danych medycznych
- badanie autofluorescencji skóry
- wprowadzanie danych do elektronicznej bazy danych
- wstępne umawianie wizyt kontrolnych

Szczegółowe informacje na stronie

Stypendysta - doktorant w projekcie NCN Sonata
30.04.2019

Doktorant będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu "Badania nad ryzykiem powstania przepuklin w bliznach po cięciach poprzecznych w nadbrzuszu u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych" (2017/26/D/NZ5/00733), obejmujących:
- dobór i włączanie chorych do badania
- zbieranie danych i analiza dokumentacji medycznej
- zamykanie powłok brzusznych po laparotomiach
- pobieranie wycinków tkankowych
- ocena autofluorescencji skóry
- zbieranie ankiet dotyczących jakości życia

Szczegółowe informacje na stronie

Postdoc - adiunkt w projekcie NCN OPUS
30.04.2019

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii ogłasza konkurs na stanowsko typu post doc - adiunkt przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/29/B/NZ7/01873 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 15) dla osób posiadających stopień doktora.

oferta w pliku pdf - 489 KB

Post-doctoral fellow within scientific project at the Medical University of Warsaw in Department of Regenerative Medicine
20.04.2019

 

Warsaw Medical University
is offering a job position as a Post-Doc

nr ref. Post-doc–OPUS15 grant 

A postdoctoral research position is available to participate in a research that has been designed to better characterize the role of purinergic signaling in hematopoiesis

Project Title:

Purinergic signaling as important regulator of hematopoietic system

[offer in pdf file - 467 KB]

 

PhD student within scientific project at the Medical University of Warsaw in Department of Regenerative Medicine
20.04.2019

 Warsaw Medical University
is offering a job position as a PhD Student

nr ref. PhD Student –OPUS15 grant 

A scholarship position is available to participate in a research that has been designed to better characterize the role of purinergic signaling in hematopoiesis

 Project Title:

Purinergic signaling as important regulator of hematopoietic system

[offer in pdf file - 467 KB]

 

Biolog/Biotechnolog
04.04.2019

 Warszawski Uniwersytet Medyczny

w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko:

Biolog/Biotechnolog

nr ref. APK/1210- 13/2019

miejsce pracy: Laboratorium Badawcze – Bank Komórek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Głównym celem projektu jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w obrębie infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Podstawowym założeniem Polskiej Sieci Biobanków jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów.

[oferta w pliku pdf - 411 KB]

Biolog/biotechnolog
13.03.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko:

Biolog/Biotechnolog

nr ref. APK/1210- 13/2019

miejsce pracy: Laboratorium Badawcze – Bank Komórek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

[oferta w pliku pdf - 411 KB]

Nabór w konkursie OPUS
28.02.2019


PhD position in human induced pluripotent stem cell-based disease modeling

We are looking for highly motivated young scientist to join research team in the area of technology development of human stem cell based techniques and genome editing for neurological disease modeling and gene therapy.

The successful candidate holds a relevant degree in Biotechnology/Molecular/Cellular Biology, Biochemistry or a similar.

Detailed information:

Organization: Department of Medical Genetics, Center for Preclinical Technologies (CePT), Warsaw Medical University, Poland.

Research field: Human stem cell based disease modeling, Human gene editing, Human genome editing, Cell fate reprogramming, Somatic gene therapy; Neuronal differentiation; Neuroscience; Technology development.

Application deadline:  February 28.

Location: Warsaw, Poland, CePT, WUM, Campus Ochota (the main working place) and Berlin, Germany, MDC Campus (visiting).

Job status: Full-time.

Research group: Human Genome Engineering Technology Development Research Unit of Assistant Prof. Dr. Hab. Eng. Pawel Lisowski at the Department of Medical Genetics, Center for Preclinical Technologies (CePT), Warsaw Medical University, Banacha 1B, 02-097 Warsaw, Poland.

Oferta w pliku pdf, offer in pdf file - 220 KB

Specjalista w projekcie Polska Platforma Medyczna (5 x 0,75 etatu) w Bibliotece Głównej.
15.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w projekcie Polska Platforma Medyczna (5 x 0,75 etatu) w Bibliotece Głównej.

Nr ref. APK/1210-10/2019

[oferta w pliku pdf- 579 KB]

Konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
15.02.2019

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii informuje o konkursie na stypendium naukowe przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/29/B/NZ7/01873 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 15) dla uczestników studiów doktoranckich.

Stypendia są zwiazane z wykonywaniem projektu NCN Opus 15 zatytułowanego "Czy zwiazki pochodzenia naturalnego wspomagają leczenie zakzeń układu moczowego?"

Szczegółowe informacje o konkursie - plik pdf 243 KB

mgr farm. inż Karolina Anna Pawłowska, mgr inż. Dominik Popowski
Koordynator naukowy projektu
04.02.2019


Zakad Immunologii WUM ogłasza nabór na stanowisko koordynator naukowy projektu. 

Osoba zatrudniona weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, pt. Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO).

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: marzec 2019

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę

Szczegółwe informacje - oferta w pliku pdf 629 KB

POSTDOCTORAL FELLOW (STIMUNO project)
03.02.2019

Project STIMUNO (Searching for novel strategies improving cancer immunotherapy) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project beginning in March 2019.

Position is offered for 48 months with net salary 5500 PLN/month.

The project aimed at elucidating new fundamental pathways involved in the regulation of antitumor immune response is funded by ERC Starting Grant and will be carried out at the Department of Immunology, Medical University of Warsaw, Poland under supervision of Dr Magdalena Winiarska.

Applications should be submitted by 3 PM (Warsaw time) on 3rd February 2019 to magdalena.winiarska@wum.edu.pl with a note in the e-mail subject:

"Competition for the position of Postdoctoral fellow  ref. no in “STIMUNO” project

offer in pdf file -352 KB

Specjalista/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek
01.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje kandydatki/a na stanowisko - Specjalista/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.

Nr ref. APK/1210-1/2019

Oferta pracy w pliku pdf -411 KB

 

Technik Laboratoryjny w Zakładzie Immunologii WUM
15.01.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Technika laboratoryjnego w Zakładzie Immunologii WUM.

Oferta pracy w pliku pdf (640 kb)

Programista w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15.01.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Programisty w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-61/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 259 KB]

Kierownik laboratorium zwierząt doświadczalnych
23.12.2018


Warszawski Uniwersytet medyczny poszukuje Kierownika laboratorium zwierząt doświadczalnych.

Oferta pracy w pliku pdf (605 kb)

Grafik (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
12.12.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Grafika (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-60/2018

Okres zatrudnienia: grudzień 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy - plik pdf 257 KB]

 

Grafik (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
12.12.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Grafika (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-60/2018

Okres zatrudnienia: grudzień 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy - plik pdf 257 KB]

 

Grafik (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
12.12.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Grafika (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-60/2018

Okres zatrudnienia: grudzień 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy - plik pdf 257 KB]

 

Biolog/biotechnolog
30.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/01-27.01.2017) poszukuje pracownika na stanowisko: biolog/biotechnolog.

[oferta pracy w pliku pdf- 434 KB]

PhD studies at the Department of Immunology
15.12.2017

Ph.D. studies in a Team of Dr Małgorzata Firczuk in SONATA BIS project

We offer a Ph.D. student position in a project: “Novel pro-oxidative strategies in the treatment of B cell acute lymphoblastic leukemia” funded by National Science Center. We are looking for highly motivated students and graduates willing to develop their scientific career in the field of experimental oncology.

More information here

Dedaline: 15th of December 2017

Post-Doc in a research "Novel strategies to accelerate homing of HSPCs and hematopoietic reconstitution after transplantation"
20.09.2017

Department of Regenerative Medicine is looking for a highly motivated person to participate as a post-doctoral fellow within scientific project at the Warsaw Medical University.

[ job offer in pdf file ]

PhD Student in a research "Novel strategies to accelerate homing of HSPCs and hematopoietic reconstitution after transplantation"
20.09.2017

Department of Regenerative Medicine is looking for a highly motivated person to participate as a PhD student within scientific project at the Warsaw Medical University.

[ job offer in pdf file ]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter